صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا را کاهش می‌دهد و می‌گوید که ایالات متحده «به‌دقت» از رکود اجتناب خواهد کرد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا را کاهش می‌دهد (از 3.7% به 2.9%) و می‌گوید که ایالات متحده «به‌دقت» از رکود اجتناب خواهد کرد.
خانم جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول: ما آگاه هستیم که مسیر باریکی برای اجتناب از رکود در ایالات متحده وجود دارد.
او خاطرنشان کرد که چشم انداز دارای درجه بالایی از عدم اطمینان است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط