صندوق بین المللی پول، رشد تجارت جهانی کالاها و خدمات

صندوق بین‌المللی پول: چشم‌انداز میان‌مدت برای همه گروه‌ها به استثنای صادرکنندگان کالا که از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی سود می‌برند، به سمت پایین بازنگری شده است

صندوق بین المللی پول، رشد تجارت جهانی کالاها و خدمات را در سال 2022 به میزان 5 درصد و در سال 2023 به میزان 4.4 درصد پیش بینی می‌کند که نسبت به پیش‌بینی ژانویه 1 و 0.5 درصد کاهش داشته است.

ما انتظار یک واگرایی دائمی بین اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور داریم که دلالت بر برخی «تاثیرات دائمی» ناشی از همه‌گیری دارد.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بریتانیا در سال 2023 با ضعیف‌ترین رشد و بالاترین تورم در بین اقتصادهای G7 روبرو باشد.

صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی در چین را در سال 2022، 4.4 درصد و در سال 2023، 5.1 درصد پیش‌بینی می‌کند که به ترتیب 0.4 و 0.1 درصد کمتر از پیش‌بینی ژانویه است.

صندوق بین‌المللی پول تورم بریتانیا را در سال 2022، 7.4 درصد و در سال 2023، 5.3 درصد پیش‌بینی می‌کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط