صورتجلسه جلسه سیاست های پولی FOCM

صورتجلسه جلسه سیاست های پولی FOCM:

با توجه به فشارهای تورمی بالا و بازار کار قوی، اعضا همچنان به این نظر ادامه دادند که باید خرید دارایی به زودی خاتمه یابد

بسیاری از شرکت کنندگان اظهار داشتند که فروش اوراق رهنی MBS یا سرمایه گذاری مجدد بخشی از مبالغ دریافتی از سررسید MBS در اوراق بهادار خزانه داری ممکن است در مقطعی در آینده مناسب باشد.

چند نفر از اعضا موافق پایان دادن به خرید خالص دارایی های کمیته هستند تا سیگنالی قوی تر ارسال کنند مبنی بر اینکه کمیته متعهد به کاهش تورم است.

اکثر شرکت کنندگان ترجیح دادند که کاهش خرید خالص دارایی ها طبق برنامه اعلام شده در دسامبر باشد و در ماه مارس خاتمه یابد.

شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که قرائت‌های اخیر تورم به طور قابل‌توجهی از هدف بلندمدت کمیته فراتر رفته است و تورم افزایش‌یافته بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردند ادامه دارد، که منعکس‌کننده عدم تعادل مربوط به همه‌گیری و بازگشایی اقتصاد است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط