طبق نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی یک ساله از 6.6٪ به 6.8٪ افزایش یافته است

طبق نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک؛

انتظارات تورمی یک ساله از 6.6٪ به 6.8٪ افزایش یافته است، در حالی که دیدگاه 3 ساله از 3.9 درصد به 3.6 درصد کاهش یافت.

بیش از نیمی از مصرف کنندگان ایالات متحده می گویند که وضعیت مالی خانوارشان نسبت به یک سال قبل وخیم تر شده است و تقریباً نیمی از آنها انتظار دارند که در سال آینده شرایط بدتر شود. میانه رشد درآمد یک ساله خانوارها در میان مصرف کنندگان ایالات متحده از 3.0 درصد در ماه مه به 3.2 درصد در ژوئن افزایش یافت.

مصرف کنندگان انتظار دارند که قیمت مسکن در سال آینده 4.4 درصد افزایش یابد که از 5.8 درصد در ماه مه کاهش یافته است. انتظارات رشد سود سالانه برای مصرف کنندگان ایالات متحده بدون تغییر در ماه ژوئن در 3% باقی ماند.

میانه رشد مخارج یک ساله خانوارها در میان مصرف کنندگان ایالات متحده از 9.0 درصد در ماه مه به 8.4 درصد در ژوئن کاهش یافت. مصرف کنندگان ایالات متحده به طور متوسط 40.4 درصد احتمال بالاتر بودن نرخ بیکاری در یک سال را مشاهده می کنند که بالاترین میزان از آوریل 2020 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط