طبق گزارشات روسیه دارایی‌های رمزارز را به عنوان ارز در نظر خواهد گرفت

طبق گزارشات روسیه دارایی‌های رمزارز را به عنوان ارز در نظر خواهد گرفت و اینکه دولت روسیه و بانک مرکزی آن در مورد مقررات ارز دیجیتال به توافق رسیده اند این در حالی است که ماه های گذشته دولت روسیه تدابیر سخت امنیتی را بر فضای ارز های دیجیتال اعمال کرده بود

آخرین مطالب

مطالب مرتبط