عادی سازی سیاست‌های بانک مرکزی اروپا به گفته ویلروی

ویلروی از بانک مرکزی اروپا:

تورم خیلی بالا و بسیار گسترده است

عادی سازی سیاست‌های بانک مرکزی اروپا ضروری است.

سیاست مالی اروپا با بدهی‌های مرتبط با ویروس کرونا محدود شده است. رشد اروپا طی 2 سال آینده کاهش خواهد یافت.

عادی سازی سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا همان سیاست‌های انقباضی نیست

 

آخرین مطالب

مطالب مرتبط