عدم اجرای سقف پیشنهادی قیمت نفت برای نفت روسیه، می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود

یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داد که عدم اجرای سقف پیشنهادی قیمت نفت برای نفت روسیه، با معافیت برای خریدهای زیر سقف، می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت به حدود 140 دلار در هر بشکه شود.
هدف یلن برای بحث در مورد سقف پیشنهادی قیمت نفت روسیه با سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، این است که تأثیر منفی بر ژاپن و سایرین را به حداقل برساند و در عین حال درآمدهای روسیه را کاهش دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط