عدم اطمینان در بازارهای جهانی انرژی به دلیل سرمایه گذاری های کم

سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه: سرمایه گذاری های کم منجر به افزایش نوسانات و عدم اطمینان در بازارهای جهانی انرژی خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط