عدم تغییر دولت ژاپن از ارزیابی اقتصاد این کشور

دولت ژاپن ارزیابی کلی از اقتصاد خود را در ماه اوت حفظ می کند و می گوید که اقتصاد هنوز با سرعت متوسط در حال بهبود است.

تنها تفاوت این است که ژاپن برای اولین بار در 3 ماه گذشته دیدگاه خود را در مورد صادرات در ماه اوت افزایش داد.

اخیرا، این روند در حال افزایش است.

بقیه ارزیابی ها:

مصرف خصوصی در حال افزایش است.

سرمایه گذاری تجاری در حال افزایش است.

تولیدات صنعتی نشانه هایی از افزایش را نشان می دهد.

سود شرکت ها در کل به طور متوسط در حال بهبود است.

وضعیت اشتغال حرکت های بهبود را نشان می دهد.

قیمت مصرف کننده در حال افزایش است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط