عدم رضایت آژانس بین‌المللی انرژی از روند بازار نفت در نیمه دوم سال

آژانس بین‌المللی انرژی: آژانس بین‌المللی انرژی حتی با وجود رشد ضعیف چین همچنان شاهد انقباض بازار نفت در نیمه دوم سال است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط