عدم رضایت بانک مرکزی انگلیس از وضعیت اقتصاد بریتانیا

بانک مرکزی انگلیس:

فعالیت‌ اقتصادی در بریتانیا بسیار ضعیف بوده است.

محدودیت‌های جانبی عرضه، رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را محدود می‌کند.

طرف عرضه ممکن است کمی بهبود یابد.

افزایش تولید ناخالص داخلی چشمگیر نخواهد بود.

کاهش تورم خبر خوبی برای اقتصاد بریتانیا است.

زود است که در نبرد با تورم اعلام پیروزی کنیم.

حتی پس از اجرای کاهش، نرخ بهره همچنان محدود‌کننده در نظر گرفته می‌شود.

با مشاهده پیشرفت در روند تورم، نرخ بهره کاهش می‌یابد.

فعلا نسبت به روند تورم اطمینان کامل ندارم که منجر به افزایش بی‌میلی من به کاهش نرخ بهره در این زمان می‌شود.

برای اینکه نرخ بهره را در فوریه کاهش دهیم، خیلی زود است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط