عدم رضایت وزارت امور خارجه روسیه از وضعیت اجرای معامله غلات

وزارت امور خارجه روسیه: ما وضعیت اجرای معامله غلات را کافی نمی دانیم.

فقط یک برنامه جامع می تواند معامله غلات دریای سیاه را نجات دهد.

مسکو قصد ندارد مسیر تشدید تنش هسته ای را طی کند، اما ما به دیگران توصیه می کنیم که صبر ما را آزمایش نکنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط