عدم رکود در پیش بینی های پایه بانک مرکزی اروپا برای سال 2023

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

رکود در پیش بینی های پایه ما برای سال 2023 وجود ندارد.

بانک مرکزی اروپا باید به شدت مراقب ریسک دستمزدها باشد.

عواملی وجود دارد که می تواند خطرات صعودی قابل توجهی را برای چشم انداز تورم ایجاد کند.

ما هنوز کارهای زیادی برای انجام داریم.

در مورد فروش دارایی‌های APP بحثی صورت نگرفته است.

هنوز موارد غیرقابل پیش بینی زیادی از جمله نتیجه تجاوز روسیه به اوکراین و برخی نشانه های جدید از کندی در بازار کالاهای تولیدی وجود دارد.

ما به روشی بسیار آگاهانه و قاطع برای مبارزه با تورم حرکت کرده‌ایم.

اکنون نسبت به شش ماه پیش در وضعیت بهتری قرار داریم.

چشم انداز تورم همچنان می‌تواند با ریسک‌های صعودی عمده روبرو شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط