عدم سقوط دلار آمریکا از عنوان ارز ذخیره جهان

آقای وارن بافت در نشست سالانه برکشایر : انتظار نمی رود که دلار آمریکا از عنوان ارز ذخیره جهان، به این زودی ها سقوط کند.
دلار ارز ذخیره‌ای است و من هیچ گزینه‌ای دیگری برای ارز ذخیره‌ای نمی‌بینم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط