عدم مشکل نقدینگی برای بانک های ایتالیایی

جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا: من مشکل نقدینگی برای بانک های ایتالیایی نمی بینم.

من رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 تا 1.4 درصدی را برای سال 2023 هدف‌‌گذاری کرده‌ام.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط