عدم موافقت دولت بایدن با تصمیم فیچ درباره تنزل رتبه ایالات متحده

یکی از مقامات ارشد دولت بایدن: تصمیم فیچ برای تنزل رتبه ایالات متحده، انعطاف پذیری و قدرت اساسی اقتصاد ایالات متحده را نادیده می گیرد.
ما فکر می کنیم که این یک تصمیم “عجیب و بی اساس” برای فیچ است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط