عدم کاهش تورم در اروپا

آقای نات از بانک مرکزی اروپا: ما در ژوئن و ژوئیه به افزایش نرخ ها و در سپتامبر به افکار باز نیاز داریم زیرا می‌توانیم تصمیم‌گیری مختلفی داشته باشیم.

بانک مرکزی اروپا نرخ ها را برای مدت زمان قابل توجهی در اوج خود حفظ خواهد کرد.

هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش تورم وجود ندارد.

ما به حداقل دو افزایش نرخ بهره دیگر نیاز داریم.

هرکدام از دو افزایش بعدی ECB باید به میزان 0.25 باشد.

قیمت گذاری کاهش نرخ ها در بازار بیش از حد خوش بینانه است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط