عضو فدرال رزرو : اینطور نیست که تورم سال آینده ۲٪ باشد.

عضو فدرال رزرو : اینطور نیست که تورم سال آینده ۲٪ باشد.

ایوانز :دلایل خوبی وجود دارد تا فکر کنیم افزایش عوامل ویژه‌ای که باعث تورم بالا می‌شوند، متوقف خواهد شد.

زمان بندی سیاست های پولی می تواند در برخورد با تورم معقول باشد.

تورم بسیار بالاست، باید به آن پرداخته شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط