علت کاهش تولید اوپک پلاس

موسسه UBS: کاهش تولید اوپک پلاس ممکن است به واسطه فروشندگان کوتاه مدتی صورت گرفته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط