عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات ماه می در مورد نرخ بهره

آقای لین از بانک مرکزی اروپا:

اگر تا زمان نشست ماه می، پیش‌بینی‌ها در مسیر خود باقی بماند، افزایش نرخ مناسب خواهد بود.

اقتصاد اروپا نسبتاً خوب عمل می کند.

سیستم بانکی منطقه یورو در وضعیت خوبی قرار دارد.

تصمیم ماه می به سه عامل بستگی دارد:

1) چشم انداز تورم

2) ما باید پویایی تورم خالص را تشخیص دهیم، نه فقط نرخ تورم کلی را، تا از این طریق، میزان سرعت کاهش تورم را ارزیابی کنیم.

3) اینکه افزایش نرخ بهره با چه سرعتی اقتصاد را محدود می کند و تورم را پایین می آورد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط