فدرال رزرو، طبق پیش بینی ها نرخ بهره اش را با 0.25 درصد افزایش به 0.5 درصد رساند

فدرال رزرو، طبق پیش بینی ها نرخ بهره اش را با 0.25 درصد افزایش به 0.5 درصد رساند

در نمودار دات پلات در سال جاری 7 مرتبه افزایش نرخ نمایش داده شده است .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط