فدرال رزرو: این ریسک وجود دارد که رشد اقتصادی کند شود

فدرال رزرو: این ریسک وجود دارد که رشد اقتصادی کند شود.

قیمت کالاها و اختلالات عرضه از ریسک‌های تورمی هستند.

فدرال رزرو هنوز نتوانسته است تورم را به هدف بازگرداند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط