فدرال رزرو با کاهش نرخ فعلی مخالف است

 1. فدرال رزرو: داده های بازنگری شده هزینه های مصرف کننده با آنچه که می شنوم سازگارتر است.

  من شک دارم که تعیین کنندگان قیمت در این مقطع به جایی که قبل از کووید بودند بازگردند.

  رشد 5.2 درصدی تولید ناخالص داخلی به کسب و کارها می گوید که می توانند به تلاش برای افزایش قیمت ها ادامه دهند.

  تورم خدمات به دلیل رشد دستمزدها، همچنان در حال افزایش است.

  من نسبت به اینکه در مسیر تورم 2 درصد هستیم، تردید دارم.

  من حاضر نیستم گزینه یک افزایش نرخ دیگر را از روی میز حذف کنم.

  بازارها و فدرال رزرو در حال نبرد برای پیش بینی بوده اند.

  برای صحبت در مورد کاهش نرخ زود است.

  شرط‌بندی‌های بازار برای چهار کاهش نرخ در سال آینده ممکن است بر اساس انتظارات برای فرود نرم باشد، امیدوارم که آنها درست پیش بینی کرده باشند.

  هنگامی که به تورم 2 درصد رسیدیم، می توانیم در مورد تغییر هدف گفتگو کنیم.

  پس از رسیدن به هدف 2 درصد، موضع من برای محدوده هدف تورمی باز است.

  اگر تورم همچنان بالا بماند، هیچ دلیلی برای کاهش نرخ وجود ندارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط