فدرال رزرو: خیلی زود است که به کاهش نرخ ها فکر کنیم

فدرال رزرو:

خیلی زود است که به کاهش نرخ ها فکر کنیم.

دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم هنوز در مسیر تورم 2 درصد قرار داریم، اما مسیر ناهموار است.

ممکن است سیاست پولی، آنقدر که ما فکر می کنیم محدود کننده نباشد.

دلایل خوبی برای باور اینکه نرخ خنثی در حال حاضر بالاتر از قبل از همه گیری است، وجود دارد.

اگر نرخ خنثی بالاتر از قبل باشد، نشان می‌دهد که نرخ‌ها به سطح قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا باز نمی‌گردند.

من نگرانم که شوک قیمت انرژی بتواند انتظارات تورمی را مختل کند.

من نگران ریسک های ژئوپلیتیکی و تاثیر احتمالی آنها برای قیمت انرژی هستم.

اگر همچنان شاهد افزایش سرمایه‌گذاری، از انتقال هوش مصنوعی یا انرژی یا موارد دیگر باشیم، می‌تواند بر نرخ خنثی بلندمدت تأثیر بگذارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط