فدرال رزرو در حال تصمیم گیری برای توقف و یا افزایش مجدد نرخ بهره

WSJ: “تغییر مهمی در موضع نرخ بهره مقامات فدرال رزرو، در حال انجام است”.

او می نویسد که فدرال رزرو احتمالاً افزایش نرخ بهره را در ماه سپتامبر متوقف می کند، سپس نگاه دقیق تری به این حوزه خواهد داشت که آیا به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است یا خیر.

برخی از مقامات به این دلیل که می توانند بعداً نرخ ها را کاهش دهند، هنوز ترجیح می دهند در مورد افزایش بیش از حد نرخ ها اشتباه کنند.

با این حال، اکنون دیگر مقامات ریسک ها را متعادل تر می بینند و نگران افزایش نرخ ها و ایجاد رکودی هستند که غیرضروری است و یا باعث ایجاد یک دوره جدید آشفتگی مالی می شود.

این تغییر موضع (به سمت تعصب متعادل تر) در زمینه نرخ ها به دلیل داده هایی است که نشان می دهد تورم کاهش یافته و بازار کار کمی خنک شده است.
علاوه بر این، انتظار می‌رود افزایش غیرمعمول و سریع نرخ بهره در 1.5 سال گذشته به کاهش تقاضا در ماه‌های آینده ادامه دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط