فدرال رزرو : مقداری از تورم باید به خودی خود کاهش یابد، زیرا محرک‌ها کاهش می‌یابند و مردم به سمت خدمات متمایل می‌شوند

فدرال رزرو :

مقداری از تورم باید به خودی خود کاهش یابد، زیرا محرک‌ها کاهش می‌یابند و مردم به سمت خدمات متمایل می‌شوند

فدرال رزرو هر کاری که برای بازگرداندن تعادل لازم باشد انجام خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط