فدرال رزرو: هنوز کارهای بیشتری باید در مورد تورم خدمات انجام شود

فدرال رزرو:

هنوز کارهای بیشتری باید در مورد تورم خدمات انجام شود.

فدرال رزرو قطعا می تواند به تورم 2 درصدی بازگردد.

در صورتی که نرخ‌های واقعی کاهش یابد، ممکن است نیاز به کاهش نرخ‌ها باشد.

نرخ‌ها احتمالاً باید کمی بالاتر باشد و برای مدت طولانی‌تری در آنجا باقی بماند.

کاهش نرخ تورم در سال آینده ممکن است توجیه کننده عقب نشینی از نرخ بهره فدرال برای جلوگیری از انقباض آن باشد.

من یکی از سیاستگذاران FOMC هستم که افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را پیش بینی می کنم.

ممکن است اثرات کاهش ترازنامه هنوز به طور کامل احساس نشود.

در صورت تعطیلی یک دولت به این معنی که ما به داده های معمول دسترسی نداریم، بهترین داده های خصوصی که در اختیار داریم را تکمیل خواهیم کرد.

شما همیشه باید بهترین کار خود را با بهترین داده های موجود انجام دهید، من مطمئن هستم که می توانیم تصمیم گیری کنیم.

اینکه منحنی بازده غیر معکوس است، لزوماً خبر بدی نیست و می تواند خبر خوبی باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط