فدرال رزرو گام های اولیه را در جهت بازگرداندن تورم به سوی هدف برداشته است

بولارد از فدرال رزرو: فدرال رزرو گام های اولیه را در جهت بازگرداندن تورم به سوی هدف برداشته است. جلوتر از تورم پیش رفتن، تورم را پایین نگه می دارد.

تورم در ایالات متحده در حال حاضر بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است و در سطحی است که آخرین بار در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مشاهده شده بود، تضاد بین تجربیات 1974 و 1983 بسیاری را متقاعد کرده است که “پیشرفت” از تورم مهم است.

سیاست FOMC در سال 1983 موفقیت آمیز بود. تورم اصلی PCE برای دهه آینده زیر 5 درصد باقی ماند و اقتصاد واقعی تثبیت شد. شاید بتوان انتظار داشت که نرخ بهره بالا باعث رکود شود، اما این اتفاق نیفتاد. ایالات متحده در طول باقیمانده دهه 1980 یک توسعه قوی را تجربه کرد و تا سال 1990-1991 دچار رکود نشد.

درسی که از این سیاست های پولی گرفته می شود، اهمیت جلوتر ماندن از تورم به جای عقب ماندن است.
به ویژه، نکته مهم این است که پیشی گرفتن از تورم، تورم را پایین و پایدار نگه می‌دارد و اقتصاد واقعی قوی را ارتقا می‌دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط