فشار جهانی در تلاش برای صعود طلا

مدیر موسسه Bridgewater می‌گوید که طلا دست کم گرفته شده است و راه درازی در پیش دارد.

او گفت که قوی شدن دلار آمریکا پس از حمله روسیه به اوکراین، فرصت های صعود را برای طلا کاهش داده است.

از نظر تاریخی، طلا در محیط افزایش نرخ بهره واقعی ضعیف عمل می کند، زیرا یک دارایی بدون بازده است.

حال فشار جهانی برای کاهش خاصیت اهرمی دلار آمریکا یک حمایت بلندمدت است.

همچنین، طلا جذاب است زیرا تورم نسبتاً بی ثبات باقی می ماند.

او گفت: «این آشفتگی ژئوپلیتیکی از بین نمی رود و این موضوع یک حمایت آهسته برای طلا است.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط