فیچ: چشم انداز رشد جهان بهبود می یابد، اما تورم در حال تداوم است

موسسه رتبه دهی فیچ: چشم انداز رشد جهان بهبود می یابد، اما تورم در حال تداوم است.

فیچ پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2024 را با 0.3% افزایش به 2.4% برسد.

ما انتظار داریم که رشد جهان در سال 2025 تا 2.5 درصد افزایش یابد.

منطقه یورو به رکود ادامه می دهد و رکود آلمان بر فرانسه و بقیه بلوک ها سنگینی می کند.

فروپاشی املاک چین بدون وقفه ادامه دارد و به نظر می رسد فروش مسکن در سال جاری دوباره به شدت کاهش یابد.

ما انتظار داریم که هم بانک مرکزی آمریکا و هم بانک مرکزی اروپا تا پایان سال نرخ بهره خود را در مجموع به میزان 0.75% کاهش دهند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط