قطع گاز روسیه توسط اروپا

نواک، معاون نخست وزیر روسیه :

اروپا نمی تواند به یک باره گاز روسیه را قطع کند.

روسیه حدود 4 میلیون بشکه در روز نفت به اروپا صادر می‌کند. اروپا باید فکر کند که از کجا می‌تواند این حجم را تامین کند

کمبود عرضه انرژی، برق جهانی و قیمت کود را افزایش می‌دهد

قیمت های جهانی مواد غذایی از هم اکنون در حال افزایش است و این وضعیت تا پایان سال بدتر می شود.

تولید نفت روسیه تا کنون 7 درصد کاهش داشته است

تولید نفت در ماه مه افزایش می یابد

صادرات نفت روسیه به تدریج در حال بازسازی است

اروپا باید برای انرژی غیر روسی بیشتر بپردازد

روسیه نفت رد شده توسط اروپا را به آسیا و سایر مناطق می فرستد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط