قوانین مالیاتی جدید برای ارزهای کریپتو

وزارت خزانه داری ایالات متحده قوانین مالیاتی جدیدی را برای ارزهای کریپتو پیشنهاد داده است.

کارگزاران باید عایدی کریپتو را به مالیات دهندگان گزارش کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط