قیمت برق در سراسر اروپا به رکورد رسیده است

قیمت برق در سراسر اروپا به رکورد رسیده است که این موضوع فشار بیشتری را بر دولت‌ها برای تسریع برنامه‌های محافظت از خانوارها در برابر صورت‌ حساب‌های ویرانگر و افزایش تورم افزایش داد.

رکورد های جدید تقریباً به یک اتفاق روزانه برای بازارهای برق اروپا تبدیل شده اند و قیمت‌ها در حال حاضر چندین برابر بیشتر از میانگین چند سال گذشته است زیرا بحران انرژی تنها در حال بدتر شدن است.

آخرین جهش در حالی اتفاق می‌افتد که انرژی باد برای سراسر منطقه در سطح بسیار پایینی پیش‌بینی می‌شود که این باعث وابستگی بیشتر به سوخت‌های فسیلی گران قیمت می شود.

نرخ روز چهارشنبه در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و منطقه نوردیک به رکورد رسید.

قیمت برق در فرانسه با 5.5 درصد افزایش به 645.54 یورو (640.83 دلار) در هر مگاوات ساعت رسید. این قیمت بیش از هفت برابر قیمت یک سال پیش است.

قیمت گاز طبیعی در حال حاضر بزرگترین محرک برای برق اروپا است که با کاهش صادرات روسیه افزایش یافته است و این بدان معناست که هرگونه استرس اضافی، مانند افت باد یا گرمای شدید که تقاضا را افزایش می دهد، می تواند قیمت ها را حتی بیش از این افزایش دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط