قیمت مسکن در ایالات متحده بالاتر از اوج آخرین حباب مسکن

قیمت مسکن در ایالات متحده بالاتر از اوج آخرین حباب مسکن است.

یک خانواده متوسط آمریکایی باید 43.8 درصد از درآمد خود را برای خرید خانه با قیمت متوسط خرج کنند که یک رکورد بالاست.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط