لیبی تولید یک میدان نفتی بزرگ را در آخر هفته به حالت تعلیق درآورد

لیبی تولید یک میدان نفتی بزرگ را در آخر هفته به حالت تعلیق درآورد. شرکت ملی نفت لیبی (NOC) از توقف فعالیت میدان الفیل خبر داد که حدود 70 هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. تولیدات در روز یکشنبه پس از گزارش “اعتراضات” متوقف شد. خبرگزاری دولتی لیبی گزارش داد که گروهی ناشناس وارد این سایت شده و اعلام کردند که تولید را «تا زمانی که دولتی منصوب شده از سوی پارلمان در پایتخت روی کار بیاید» متوقف می‌کنند

آخرین مطالب

مطالب مرتبط