مجلس نمایندگان آمریکا رای به واگذاری یا ممنوعیت تیک تاک داد

مجلس نمایندگان آمریکا رای به واگذاری یا ممنوعیت تیک تاک داد.

هدف از این لایحه این است که ByteDance، شرکت مادر چینی TikTok را مجبور کند تا پلتفرم رسانه های اجتماعی را واگذار کند یا با تحریم ایالات متحده مواجه شود.

نگرانی های امنیت ملی، کاتالیزوره اصلی اقدام است.

سرنوشت لایحه در سنا همچنان نامشخص است و برخی معتقدند که با توجه به موضع فعلی، لایحه در بدو ورود در سنا رد خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط