محتمل شدن افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در نشست سیاست پولی 12 ژانویه

احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در نشست سیاست پولی 12 ژانویه پس از داده های خرده فروشی این کشور از 64% به 76% رسیده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط