مخالفت بیرول با افزایش قیمت نفت

بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی: اوپک باید در مورد افزایش قیمت نفت بسیار محتاط باشد.

اقتصاد جهانی شکننده است و نیازی به افزایش قیمت نفت ندارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط