مخالفت نیمی از مردم آمریکا با افزایش سقف بدهی فدرال

طبق نظرسنجی صورت گرفته : 54 درصد از آمریکایی ها با افزایش سقف بدهی فدرال مخالفند.

اپوزیسیون در میان کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند قوی تر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط