مدیرعامل جی پی مورگان می گوید که اقتصاد ایالات متحده در زمینه مشاغل، هزینه های مصرف کننده قوی است

مدیرعامل جی پی مورگان:

اقتصاد ایالات متحده در زمینه مشاغل، هزینه های مصرف کننده قوی است اما تحت فشار تورم، زنجیره تامین، جنگ و افزایش نرخ بهره است.

افزایش نیازهای سرمایه بانکی در حال تبدیل شدن به یک ریسک اقتصادی بزرگ است.

ابرهای طوفانی اقتصاد در حال ظهور هستند، اما اقتصاددانان در مورد شدت آن اختلاف نظر دارند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط