مدیر عامل بانک مرکزی سنگاپور می گوید اقتصاد جهانی در سال آینده با چهار ابهام کلیدی مواجه است

مدیر عامل بانک مرکزی سنگاپور: اقتصاد جهانی در سال آینده با چهار ابهام کلیدی مواجه است

1- شدت رکود
2- سیر تورم در میان مدت
3- تأثیر ژئوپلیتیک بر بازارها
4- ریسک آب و هوا در پرتفوی ها

وی افزود؛ سوال اصلی این است که رکود چقدر عمیق و طولانی خواهد بود.

تورم میان مدت احتمالاً برای مدت طولانی‌تری نسبت به افزایش قیمت ملایم اخیر باقی خواهد ماند.

به احتمال زیاد دوران پول ارزان و نیروی کار ارزان به پایان رسیده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط