مذاکرات موسسات بزرگ بر سر تقویت بانک FIRST REPUBLIC

به نقل از منابع WSJ؛ جی پی مورگان، مورگان استنلی و دیگر موسسات در حال مذاکره برای تقویت FIRST REPUBLIC از طریق تزریق سرمایه هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط