مشاور Allianz سخنرانی پاول تنش در بازار ایجاد کرد

محمد الاریان مشاور ارشد اقتصادی Allianz SE : بار دیگر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نوسانات قابل توجهی در بازارها ایجاد کرد که این می تواند رفاه اقتصادی و ثبات مالی را به خطر بیندازد.

پیش از این نیز در چند سال گذشته، چندین بار اتفاق افتاده که اظهار نظر در کنفرانس مطبوعاتی که به طور سنتی پس از پایان جلسات FOMC انجام می شود، نوسانات بیشتر و قابل توجهی تری نسبت تصمیم سیاست بانک مرکزی ایجاد کرده است، پدیده ای که نه تنها لغزش های مکرر سیاست ها را برجسته می کند، بلکه فقدان زیربنای مهم ساختاری و استراتژیک در فدرال رزرو را نیز نشان می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط