مقام ارشد بانک مرکزی ژاپن : افزایش تورم احتمالا به دلیل افزایش انرژی و هزینه های مواد خام

یک مقام ارشد از بانک مرکزی ژاپن می‌گوید که افزایش تورم احتمالا به دلیل افزایش انرژی و هزینه های مواد خام به وضوح شتاب میگیرد.
افزایش قیمت کامودیتی‌ها و غلات باعث افزایش قیمت انرژی و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت می‌شود و در بلند مدت از طریق ضربه به درآمد خانوارها و سود شرکت‌ها، به اقتصاد آسیب می‌زند

آخرین مطالب

مطالب مرتبط