ممنوعیت سرمایه گذاری امریکا در شرکت های هوش مصنوعی چین

به نقل از بلومبرگ؛ دولت آمریکا قصد دارد سرمایه گذاری در شرکت های هوش مصنوعی چینی (AI) را ممنوع کند.

دولت قصد دارد تنها آن دسته از شرکت‌های چینی را هدف قرار دهد که بیش از 50 درصد درآمد را از بخش‌های محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی دریافت می‌کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط