موافقت JMMC به ادامه دار بودن نظارت بر بازار و تعهدات خود

معاون نخست وزیر روسیه: JMMC موافقت کرد که به نظارت بر بازار و تعهدات خود ادامه دهد.

وضعیت بازار نفت پایدار است، ما آن را رصد می‌کنیم.

کمیته JMMC موافقت کرد در صورت نیاز اقدامات بیشتری در بازار انجام دهد.

هر لحظه ممکن است هر تصمیم دیگری گرفته شود.

وضعیت خاورمیانه و وضعیت دریای سرخ بر بازارهای نفت و کمبود تانکرهای نفتی تأثیر می گذارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط