موجودی کارت های اعتباری به ۶۱ میلیارد دلار رسید

فدرال رزرو نیویورک:

در فصل چهارم، موجودی کارت‌های اعتباری با 61 میلیارد دلار افزایش به 986 میلیارد دلار رسید که از بالاترین سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفت.

بدهی خانوار با 2.4 درصد افزایش به 16.9 تریلیون دلار در سه‌ماهه چهارم رسید.

موجودی وام مسکن 254 میلیارد دلار افزایش یافت.

مبدا وام مسکن به 498 میلیارد دلار کاهش یافت که آخرین بار در سال 2019 مشاهده شده بود.

موجودی وام خودرو 28 میلیارد دلار افزایش یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط