مودیز: سیستم بانکی ایالات متحده همچنان قوی است

موسسه مودیز: سیستم بانکی ایالات متحده همچنان قوی است.

کاهش رتبه بانک ایالات متحده و بررسی های رتبه بندی بر اساس چشم انداز سود بوده است.

بانک ها با چالش های افزایش نرخ ها، رکود بالقوه و هزینه های تامین مالی مواجه هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط