مورگان استنلی به NFP روز جمعه چشم دوخته است

موسسه مورگان استنلی به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده که در روز جمعه منتشر می شود چشم دوخته است.

مورگان استنلی پس از سخنان آقای پاول (رئیس فدرال رزرو) در روز سه شنبه، چشم انداز نرخ بهره را برای مدت طولانی تری افزایش داد.

اظهارات پاول در شهادت شش ماهه‌اش، راه را برای بازگشت افزایش 0.5 درصدی در جلسه مارس باز کرد، به شرط اینکه جریان داده‌های دریافتی آن را تضمین کند.

از سوی دیگر غافلگیری های صعودی در گزارش حقوق و دستمزد روز جمعه می تواند چرخه انقباض های سریع تر و طولانی تر را ایجاد کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط