موسسه جی پی مورگان می گوید رکود مورد اصلی آن نیست و کلاس های دارایی پرخطر می توانند بهبود یابند

موسسه جی پی مورگان می گوید رکود مورد اصلی آن نیست، کلاس های دارایی پرخطر می توانند بهبود یابند.

کولانوویچ، تحلیلگر جی پی مورگان : اینطور نیست که فکر کنیم جهان و اقتصاد در وضعیت خوبی هستند ولی …

ما رکود را به عنوان یک مورد اساسی در 12 ماه آینده نمی بینیم.

در واقع در نیمه دوم سال، ما شاهد شتاب گرفتن رشد جهانی به 3.1% و کاهش تورم به 4.2% خواهیم بود. که این به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد چرخش کنند و از ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری کنند.

از این رو فقط یک سرمایه گذار متوسط انتظار یک فاجعه اقتصادی را دارد و اگر این اتفاق نیفتد، طبقات دارایی‌های ریسکی می‌توانند بیشتر زیان خود را از نیمه اول سال جبران کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط